Gwarancji udziela się w przypadku:

-przestrzegania pełnej higieny jamy ustnej

- wizyt kontrolnych pacjenta w naszym gabinecie i wykonania pełnej higenizacji nie rzadziej niż raz na pół roku

-jeżeli na wizycie kontrolnej lekarz stwierdzi konieczność przeprowadzenie jakiegoś zabiegu, pacjent jest zobowiązany do wykonania ich w zalecanym terminie przez lekarza prowadzącego

Na usługi wykonywane w naszych gabinetach udzielamy gwarancji;

Stomatologia zachowawcza

-rocznej na wypełnienia przyszyjkowe

-2 lata gwarancji na  pozostałe wypełnienia wypełnienia

Protetyka

-1 rok gwarancji  na uzupełnienia  ruchome

2- lata gwarancji na uzupełnienia stałe ( korony, mosty na wszelkiego rodzaju stopach)

5 lat gwarancji na uzupełnienia stałe wykonane w systemie CAD/CAM

5 lat gwarancji na uzupełnienia na implantologiczne (część chirurgiczna, część protetyczna jw)

Gwarancji nie udziela się na:

- wszelkiego typu uzupełnienia tymczasowe

-złamań zębów leczonych endodontycznie, a nie zaopatrzonych protetycznie (wkład i korona)

-uzupełnień tylko częściowych, pacjent pozostaje ze zgryzem niezrównoważonym, urazowym

-urazów mechanicznych

-ingerencji własnej (samodzielne naprawy, przegięcia elementów metalowych)

-obluzowania uzupełnień w wyniku, zaniku kości i chorób pacjenta wpływających na taki stan

-uzupełnienia, na wyraźne życzenie pacjenta, pomimo innej propozycji lekarza